Kalender & Ägare

Bambuser

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport H1 23 aug 2017
Bokslutskommunike 2016/2017 (18 mån) 7 mar 2018
Delårsrapport H2 15 aug 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Ligerism AB 14,6 % 14,6 %
ALMI 13,7 % 13,7 %
Hans-Fredrik Eriksson 7,9 % 7,9 %
Associated Press Tv News Ltd 6,7 % 6,7 %
Selequity Partners AB 6,0 % 6,0 %
Avanza Pension 5,6 % 5,6 %
Muirfield Invest Aktiebolag 4,7 % 4,7 %
Rothesay Ltd 4,7 % 4,7 %
Nordnet Pensionsförsäkring 4,0 % 4,0 %
Kistefos Venture Capital AS 3,2 % 3,2 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.