Instrument och reagens för blodanalys

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) i fler än 100 länder. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA.Global koncern inom blodanalys - hematologi

Företaget är verksamt inom hematologi, en medicinsk gren som handlar om blodet, dess funktion och dess sjukdomar. Blodcellräkning är idag världens vanligaste diagnostiska test på kliniska laboratorier och analyser genomförs inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule är en av få aktörer i världen som baserat på egen kompetens och teknologi utvecklar, producerar och marknadsför alla strategiskt viktiga komponenter för automatiserad blodcellräkning. Bolagets produkter marknadsförs globalt under de etablerade varumärkena Medonic, Swelab, Quintus, Exigo och CDS.

Affärsmodell

Affärsmodellen består i att utveckla, tillverka och sälja kompletta system för blodcellräkning. Tillväxt kommer genom att sälja cellräknande instrument på den globala hematologimarknaden och sedan ta del av återkommande intäktsströmmar genom att till instrumenten sälja reagenser, kontroller, kalibratorer och service/support. Instrumenten är låsta till Boules egna reagenser vilket skapar säkrare analysresultat samt återkommande intäkter under instrumentets livslängd. Boule säljer också förbrukningsvaror till OEM-kunder, vilka sätter sitt eget varumärke på produkterna.

Vision

Boule ska etablera en global position som en av de tre största aktörerna inom sitt marknadssegment. 

Finansiella mål

Boule skall ha:

  • En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent.
  • En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år.
  • En nettoskuld som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis.

Strategier

Boules strategier är att:

  • Kommersialisera högkvalitativa system till den decentraliserade marknaden för laboratoriediagnostik
  • Låsa instrument till egna förbrukningsvaror för att säkerställa kvalitet
  • Sälja produkterna med egna varumärken i parallella distributionskanaler
  • Fokusera på stora och växande marknader lämpliga för företagets produkter
  • Sälja förbrukningsvaror och system till OEM-kunder
  • Ha en aktiv förvärvsstrategi för att bredda produkterbjudandet 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.