Instrument och reagens för blodanalys

BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) i fler än 100 länder. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA.

Nyckeltal

BOULE DIAGNOSTICS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 427,8 435,6 462,6
Omsättningstillväxt 6,8% 1,8% 6,2%
Rörelseresultat MSEK 54,3 77,8 83,9
Rörelsemarginal 12,7% 17,9% 18,1%
Vinst per aktie KR 1,90 3,07 3,28
Utdelning per aktie KR 2,00 2,50 3,00
Eget kapital MSEK 261,8 284,6 292,6
Soliditet 62,8% 64,6% 64,7%
Nettoskuld MSEK -33,7 -4,4 8,8
Antal miljoner aktier 18,8 18,8 18,8

Värdering

BOULE DIAGNOSTICS

2016 2017 2018e 2019e
P/E adj. (x) 150,8 137,9 24,6 23,0
P/BV (x) 23,6 19,6 5,2 5,1
EV/S (x) 13,2 11,4 3,3 3,2
EV/EBITDA (x) 96,3 92,8 16,7 15,4
EV/EBIT (x) 112,2 108,9 18,6 17,7
Direktavkastning (%) 0,5% 0,8% 3,3% 4,0%