Instrument och reagens för blodanalys

BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) i fler än 100 länder. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA.Nyckeltal

BOULE DIAGNOSTICS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
427,8 435,6 462,6
Omsättningstillväxt
6,8% 1,8% 6,2%
Rörelseresultat MSEK
54,3 77,8 83,9
Rörelsemarginal
12,7% 17,9% 18,1%
Vinst per aktie KR
7,59 12,29 13,13
Utdelning per aktie KR
2,00 2,50 3,00
Eget kapital MSEK
261,8 313,8 364,2
Soliditet
62,8% 66,8% 69,6%
Nettoskuld MSEK
-33,7 -33,6 -62,8
Antal miljoner aktier
4,9 4,9 4,9

Värdering

BOULE DIAGNOSTICS

2016 2017 2018e 2019e
P/E adj. (x) 37,7 34,5 25,2 23,6
P/BV (x) 5,9 4,9 4,9 4,2
EV/S (x) 3,3 2,8 3,4 3,2
EV/EBITDA (x) 24,2 22,7 17,1 15,5
EV/EBIT (x) 28,3 26,7 19,2 17,8
Direktavkastning (%) 0,5% 0,8% 0,8% 1,0%