Bredband via fiber

Bredband2

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni, TV samt lagrings- och säkerhetslösningar via fibernätet. Bolaget kan även erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som Internet och VPN. Kundbasen består framför allt av privatpersoner men bolaget erbjuder även en rad olika tjänster som riktar sig mot företag.Tjänster via fibernätet

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni, TV samt lagrings- och säkerhetslösningar i hela Sverige via fibernätet. Bolaget erbjuder i ökande grad även avancerade företagstjänster även om merparten av dagens drygt 200 000 kunder är privatpersoner. De stora bostadsbolagen utgör en viktig kundgrupp där upphandlingar snabbt kan tillföra betydande tillskott av nya kunder. Bredband2 har också en så kallad White Label (WL) lösning där Bredband2 säljer sina tjänster till andra operatörer som sedan säljer vidare till slutkund.

I dagsläget verkar Bredband2 i huvudsak i de så kallade öppna stadsnäten där det råder fri konkurrens och flertalet leverantörer kan ansluta sig och dela på infrastrukturen. Det ger i sin tur den som har ett bredbandsuttag i hemmet och är ansluten till stadsnäten valmöjligheten att själv välja leverantör. Det finns dock många stadsnät som ännu inte är öppna, Bredband2 samarbetar dock med Skanova för att på så vis ha ett rikstäckande nät och maximera räckvidden mot kunderna.

Satsning på datahallar

Bredband2 kommer att erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som Internet och VPN. Detta i kombination med kraftfulla redundanta datanät med stor geografisk spridning ger bolagets kunder en framtidssäker drift. I och med datahallssatsningen får bolaget ett mer komplett erbjudande till både befintliga och nya kunder och tillsammans med egna hallar på tre strategiskt placerade orter i Sverige får bolaget en stark konkurrensfördel.

Kostnadseffektiv infrastruktur

Trots att marknaden för bredbandsuppkopplingar är på väg att bli mättad i Sverige är det viktigt att komma ihåg att bredband via telefonnätet, ADSL och via kabel-TV fortfarande utgör majoriteten av det totala antalet uppkopplingar. Dessa tekniker har dock inte alls samma höga kapacitet som fibernäten och allt fler fastighetsägare och företag väljer därför att gå över till fiberlösningar.

Den infrastruktur Bredband2 valt att använda innebär att det är relativt enkelt och kostnadseffektivt för bolaget att ansluta nya stadsnät, bostadsfastigheter och företag. Bredband2 är i dagsläget Sveriges tredje största leverantör av bredbandstjänster efter Bredbandsbolaget och Telia. Bredband2 har få direkta konkurrenter med samma geografiska bredd och inriktning på fiber, men Bahnhof är den aktör som liknar bolaget mest.

Växer organiskt

Bolagets ambition är att främst växa organiskt med hjälp av en marknads- och försäljningsorganisation som bearbetar nya kunder. En annan viktig tillväxtmotor är korsförsäljning av fler tjänster till de befintliga kunderna, något som bolagets supportorganisation arbetar med. I det fall förvärv kan bli intressant handlar det i synnerhet förvärv av befintliga kundstockar alternativt mindre lokala aktörer.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.