Kalender & Ägare

Bredband2

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 27 apr 2017
Delårsrapport Q2 1 aug 2017
Delårsrapport Q3 26 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Anders Lövgren 16,2 % 16,2 %
Leif Danielsson 15,1 % 15,1 %
Dan Örjan Berglund 13,3 % 13,3 %
Gwd Group AB 4,1 % 4,1 %
Ulf Östberg 3,8 % 3,8 %
Avanza Pension 3,7 % 3,7 %
Gustavia Fonder 2,2 % 2,2 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1,9 % 1,9 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 1,8 % 1,8 %
Daniel Krook 1,7 % 1,7 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.