Egenutvecklade och patenterade innovationer inom m-hälsa

Brighter

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag som grundades år 2007. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa (mobil hälsa). I ett första steg har bolaget utvecklat en integrerad lösning för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandling hos diabetiker.Inledande produktlansering

Genom forskning och utveckling planerar bolaget skapa en patenterad produktplattform som möjliggör lanseringar av nya innovativa medicintekniska produkter med avsikten att förenkla och förbättra människors hälsa och välmående, s.k. mHälsa.

Brighter grundades 2007 i syfte att utveckla en metod för att underlätta för diabetiker att kontrollera och behandla sin sjukdom. Bolagets patent omfattar det första diabeteshjälpmedlet i världen som kan övervaka blodglukos, injicera insulin och journalföra insulindoser i en och samma enhet. Bolagets inledande produkt, Actiste, är även en mobil hälsoenhet, vilket innebär att den automatiskt, om användaren så vill, kan rapportera och överföra patientdata via 3G-uppkoppling till valfria mottagare, bland annat till anhöriga, sjukvård och i forskningssyften. Med m-hälsoenheter kan sjukvården lägga över delar av diagnosticering, loggning och behandling på patienten vilket ger värdefull data till patienter, vårdgivare, betalare och forskare, samtidigt som det kan leda till kostnadsbesparingar inom vården.

Enheten utvecklas i samarbete med det schweiziska medicinteknikföretaget Helbling och med svenskgrundade Veryday som industridesignpartner. Tillverkningspartner är Sanmina. 

jDome

Under 2015 förvärvade Brighter bolaget bakom tekniken i produkten jDome.Tekniken bygger på att en dator kopplas till en projektor som projicerar bilder eller film på en stor skärm som omsluter betraktaren. jDome BikeAround är vidare ett aktiveringsverktyg där en träningscykel är ansluten till jDome-skämen samtidigt som Googles karttjänst Google Street View projiceras på de omslutande skärmarna. Användaren kan således cykla runt och navigera i valda miljöer inom Google Street View. jDome BikeAround går att köpa såväl som att leasa eller hyra. Försäljningen sköts direkt av Brighter till kommuner och företag samt via återförsäljare på övriga marknader. Vid sidan av produkten erbjuds support- och uppgraderingstjänster.

Oktober 2016 meddelade Brighter att man fusionerar jDome-verksamheten med Bestic. Brighter AB förvärvar därmed via dotterbolaget Brighter Two AB Bestic AB. Det sammansatta bolaget noterades den 28 mars 2017 under namnet Camanio Care AB. Brighter blir storägare i bolaget men kommer inte driva det operativt. 

Initiala fokusmarknader

Brighters initiala fokusmarknader för Actiste är norra Europa och Sydostasien. Intäktsmodellen är tvådelad, dels mot konsumenter, dels mot försäkringssystem. Bolaget planerar att sälja Actiste via en abonnemangstjänst vilken initialt kommer att riktas mot konsumentmarknaden. Utöver Actiste planerar bolaget att abonnemanget även ska inkludera teststickor, nålar, uppkoppling, lagring av data och en mobilapp.

För jDome BikeAround är det initiala fokuset Sverige och övriga Norden. Produkterna har hittills primärt varit inriktade på äldreboenden men bolaget har i början av 2016 initierat en expansion mot ett nytt kundsegment – människor med funktionshinder enligt LSS. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.