Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Brighter

Self-developed and patented innovations in m-health

Brighter

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag som grundades år 2007. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa (mobil hälsa). I ett första steg har bolaget utvecklat en integrerad lösning (Actiste) för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandling hos diabetiker.Inledande produktlansering - Actiste

Bolagets inledande produkt Actiste är en komplett mobil hälsoenhet för diabetiker. Den inkluderar en insulinpenna, blodsockermätare samt loggbok. Loggboken är molnbaserad, vilket innebär att den automatiskt, om användaren så vill, kan rapportera och överföra patientdata via 3G-uppkoppling till valfria mottagare, bland annat till anhöriga, sjukvård och i forskningssyften. Med m-hälsoenheter kan sjukvården lägga över delar av diagnosticering, loggning och behandling på patienten vilket ger värdefulla data till patienter, vårdgivare, och forskare, samtidigt som det kan leda till kostnadsbesparingar inom vården. För detta har Brighter en molnbaserad tjänst som heter The Benefit Loop.

I samband med förestående lansering av Actiste har bolaget ingått flera samarbeten för att säkerställa leverans samt kvalité. Via ett samarbete med Ericsson har man ingått avtal med Indosat Ooredoo (Indonesien) och AIS (Thailand). För Sverige har man sedan tidigare ett avtal med Telia där Actiste kommer att erbjudas på Telias digitala Healthcare-lösning.

Utöver samarbeten för uppkopplingen av Actiste. Har Sonat valts som utvecklingspartner för en global logistiklösning. Det kommer vara en outsourcad logistikfunktion med ansvar för bland annat prognoser, lagerstyrning, tillgänglighet, orderplanering, transportadministration, leveransbevakning och löpande problemlösning. För själva produktionen är Sanmina tillverkningspartner för den första generationen av Actiste.

Initiala fokusmarknader

Brighters initiala fokusmarknader för Actiste är norra Europa (Sverige initialt) och Sydostasien (initialt Indonesien och Thailand). Intäktsmodellen är tvådelad, dels mot konsumenter, dels mot försäkringssystem. Den data som laddas upp i molntjänsten The Benefit Loop kan i framtiden utgöra ytterligare ett intäktsben om den visar sig värdefull för till exempel myndigheter. Bolaget planerar att sälja Actiste via en abonnemangstjänst vilken initialt kommer att riktas mot konsumentmarknaden. Utöver Actiste planerar bolaget att abonnemanget även ska inkludera teststickor, nålar, uppkoppling, lagring av data och en mobilapp.

Globalt är den globala diabetesmarknaden enorm. Brighter uppskattar att cirka 37% av det totala antalet diabetespatienter på 415 miljoner bör använda insulin på daglig basis. I breda termer innebär det 150 miljoner potentiella användare. Skulle man bryta ner siffran för enbart Sverige skulle det vara ungefär 150 000 st med en årlig tillväxt om 1,5%. Nya lösningar inom just e-hälsa välkomnas för att möta en allt högre kostnadsbild inom sjukvården, bland annat på grund av en åldrande befolkning. Brighter IP-plattform kan i framtiden även användas inom andra områden än diabetes där injcering krävs.

The Benefit Loop

Som vi nämnde ovan kommer den data som leveraras ifrån en produkt som Actiste att hamna i Brighters molntjänst The Benefit Loop. Här ska patienter kunna logga in för att följa sin behandling och säkerställa dess kvalité. Datan lagras centralt och kan delas med ens läkare som enkelt kan följa upp patientens välmående. Loopen består av fyra steg:

  1. Behandla - patienten behandlar sin sjukdom enligt instruktion, tillexempel applicerar insulin efter läkardirektiv.
  2. Logga - informationen loggas och lagras automatiskt samt görs delbar
  3. Analysera - datan visualiseras på ett pedagogiskt och smart sätt och görs lättillgänglig för analys
  4. Förbättra - återkoppling till patienten för att förbättra dess behandling

En effektivare vård

Kostnaderna för vård är höga och väntas fortsätta öka som andel av BNP framöver. 2013 uppskattar WHO att offentliga vårdutgifter uppgick till 6,9% av Svensk BNP. Något som väntas öka till 7,3% 2050. Inkluderar man även privata utgifter är denna andel ännu högre. En åldrande befolkning pressar en redan ansträngd vård och därför eftersöks nya tekniska hjälpmedel för att få den mer effektiv.

Globala investeringar inom just digital hälsa väntas växa med i snitt 21% per år mellan 2015-2020. Det snabbast växande segmentet är mobila hälsolösningar som växer med 41% mellan 2015-2020.

Camanio Care

Under 2015 förvärvade Brighter bolaget bakom tekniken i produkten jDome. Tekniken bygger på att en dator kopplas till en projektor som projicerar bilder eller film på en stor skärm som omsluter betraktaren. Oktober 2016 meddelade Brighter att man fusionerar jDome-verksamheten med Bestic. Brighter AB förvärvar därmed via dotterbolaget Brighter Two AB Bestic AB. Det sammansatta bolaget noterades den 28 mars 2017 under namnet Camanio Care AB. Brighter blir storägare i bolaget med 20,13% av kapital och röster.