Actistes companion-applikationer och The Benefit Loop har nu CE-certifierats.

15:40 / 19 September 2018 Brighter Press release

Mobilapplikationerna och den digitala infrastrukturen i Brighters prisbelönta tjänst för insulinbehandlade diabetiker - Actiste® Diabetes Management as a Service - har nu CE-certifierats. Applikationerna erbjuds exklusivt till Actiste-abonnenter.

Inom ramen för de krav som certifieringsprocessen ställer har det genomförts användartester på både iOS och Android. Testerna har gjorts med oberoende deltagare i upp till 70-års ålder och har erhållit mycket positiv respons. Fundamentala fokusområden för applikationen har varit användarvänlighet samt möjligheten att få support, och inom dessa områden har lösningen uppnått positiva omdömen motsvarande 92% av maximalt möjligt.

- Vi är otroligt nöjda med utfallet i testerna av appen och The Benefit Loop®, som utgör kärnan och hjärtat i vår unika diabetestjänst, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Genom The Benefit Loop kopplas hela vårdkedjan samman; patienten får stöd och styrning, anhöriga kan följa och vården kan anpassa och förbättra behandlingen. Då en bred grupp av Actiste-användarna förväntas vara relativt app-ovana är vi särskilt stolta över att ha uppnått i princip maxbetyg i testerna för just supportfunktionaliteten.

- Modellen bygger på en så kallad Multi-Sided Market Platform-strategi, där Brighter genom valida data skapar värden för alla intressenter inom vårdsektorn: patient och närstående, vårdgivare, forskning och utveckling, läkemedelsindustri, försäkring och samhälle, säger Truls Sjöstedt.

Actiste består av ett världsunikt och patenterat hjälpmedel som minskar antalet steg för mätning och behandling av diabetes med 67 procent, samt en digital infrastruktur för smarta tilläggstjänster som möjliggör vårdkontakt, prenumerationer av förbrukningsartiklar, datahantering och personligt stöd som stimulerar beteendeförändring och ökad följsamhet i behandlingar. Tjänsten introduceras initialt på marknader i GCC, Sydostasien och Norden.

Potentialen för bolagets 14 initiala målmarknader uppskattas (http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-offentliggor-prismalbild-for-actiste-,c2593484) till över 30 miljoner sålda Actiste-abonnemang.

Baserat på rådande förutsättningar och förväntad framtida marknadssituation har Brighter identifierat (http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-offentliggor-prismalbild-for-actiste-,c2593484) och fastställt ett genomsnittligt pris för Actiste gentemot konsument om ca 60 euro per månad, för bastjänsten som endast inkluderar delning av data med närstående. För mer omfattande abonnemang stiger prisbilden till upp emot 110 euro per månad. Priset påverkas även i viss mån av vårdsystem och betalningsförmåga i berörd region.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG (http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375). Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, info@eminova.se,www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 15:40 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.