Brighter tecknar logistikavtal med Speed Group.

08:00 / 19 december 2017 Brighter Pressmeddelande

Brighter har inlett ett partnerskap med Speed Group för lagerhantering av Actiste®, Brighters unika tjänst för diabetiker som lanseras inom kort. Partnerskapet med Speed Group är en del av den globala logistikplattform som Brighter tagit fram tillsammans med sin utvecklingspartner (http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-sluter-avtal-med-sonat-for-global-logistiklosning-,c2192868) Sonat.

Brighter har valt Speed Group som en långsiktig och proaktiv samarbetspartner för att lösa företagets lagerverksamhet i Sverige.

- För att vi ska lyckas med den tillväxtresa Brighter nu står inför krävs flexibla partner med stor förståelse för innovation och utveckling. Speed Group möter våra högt ställda krav på lagerhantering och vi har ett stort förtroende för organisationen, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

- Speed Groups erfarenhet av och förmåga att hantera medicinsk teknik, i kombination med organisationens väl införda kvalitetssystem, var starkt bidragande faktorer i valet av partner, säger Truls Sjöstedt. Även lagerbyggnadens säkerhetsklassificering var något som vi värdesatte högt i utvärderingen.

Speed Group är i dagsläget en av de ledande logistikaktörerna i Sjuhäradsbygden och Göteborg. De har en affärsmodell som erbjuder kunderna flexibilitet i verksamhet och volym genom att erbjuda alltifrån lager-, logistik-, produktion-, bemanning- och rekryteringstjänster. Speed Group grundades 2004 och har sedan i september 2015 en ny majoritetsägare i form av Ratos.

- Vi är otroligt stolta över att vi fått förtroendet för att ta hand om Brighters lagerhantering och att vi kunnat tillgodose bolagets högt ställda krav. Det är en mycket intressant affär som vi ser stora möjligheter att utveckla. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans med Brighter, säger Peter Nilsson, CEO Speed Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO     
Telefon: +46 733 40 30 45     
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, CEO            
Telefon: +46 709 73 46 00            
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom provsvar, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Om Brighter AB
"Driving Behavioral Change in Healthcare™"
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50, CorporateFinance@remium.com,www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 08:00 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.