Brighter visar nyproducerad Actiste i ny video.

08:30 / 21 december 2017 Brighter Pressmeddelande

Brighters Actiste® är en världsunik tjänst som underlättar vardagen för diabetiker och stimulerar beteendeförändring samt ger bättre vård med hjälp av data. Diabetes är en av vår tids mest kostsamma sjukdomar och antalet drabbade växer över hela världen, även i Sverige.

Brighters VD Truls Sjöstedt visar i en ny video hur den kompletta Actiste-enheten fungerar. Videon kan ses här: https://youtu.be/RKnBkmnr5RU

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO      
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, CEO             
Telefon: +46 709 73 46 00             
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Marknaden
Brighter riktar sig med Actiste i ett första skede mot diabetes, en av världens snabbast växande och mest kostsamma sjukdomar. 2015 levde ca 415 miljoner människor med diabetes och fram till 2040 förväntas antalet öka till närmare 650 miljoner. Sjukdomen kostade samhället minst 673 miljarder USD i hälso- och sjukvårds kostnader 2015. På sikt räknar Brighter med att även kunna applicera tekniken i Actiste för behandling av flertalet andra kroniska sjukdomar.

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom provsvar, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG (http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375). Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50, CorporateFinance@remium.com,www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 08:30 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.