Ökning av antalet aktier i Brighter AB.

10:00 / 20 december 2017 Brighter Pressmeddelande

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 26 april.

Antalet konvertibler som konverterades den 20 december 2017 var 18 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den tredje tranchen för framtida omvandling är 0 stycken.  Under den fjärde tranchen är 100 konvertibler under registrering hos Bolagsverket. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 64 767 393. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 197 152 Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 64 964 545.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida:

http://brighter.se/investerare/dokument/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO           
Telefon:  +46 708 37 21 23         
E-post:  ann.zetterberg@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD           
Telefon: +46 709 73 46 00           
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50, CorporateFinance@remium.com,www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 10:00 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.