Kalender & Ägare

Briox

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 20 feb 2018
Delårsrapport Q1 8 maj 2018
Delårsrapport Q2 21 aug 2018
Delårsrapport Q3 8 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Kent Jacobsson 8,8 % 8,8 %
Rothesay Ltd 6,1 % 6,1 %
Martin Jönsson 5,4 % 5,4 %
Oskar i Grästorp AB 4,9 % 4,9 %
Avanza Pension 4,9 % 4,9 %
Nordnet Pensionsförsäkring 3,1 % 3,1 %
Ronny Widerström 1,3 % 1,3 %
Acto AS 1,3 % 1,3 %
Lars Karlsson 1,0 % 1,0 %
Valldammen Förvaltnings AB 0,9 % 0,9 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.