Kalender & Ägare

Capacent

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 20 feb 2018
Delårsrapport Q1 4 maj 2018
Delårsrapport Q2 15 aug 2018
Delårsrapport Q3 14 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäkring 23,0 % 23,0 %
Avanza Pension 13,0 % 13,0 %
Hendrik Trepp 12,8 % 12,8 %
Per Granath 10,8 % 10,8 %
Thomas Lundström 7,8 % 7,8 %
Edvard Björkenheim 6,3 % 6,3 %
Björnån Holding AB 4,0 % 4,0 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 2,6 % 2,6 %
Jonas Jonsson 2,2 % 2,2 %
Pbeck AB 1,9 % 1,9 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.