En nordisk managementkonsult

CAPACENT

Capacent är ett managementkonsultbolag inriktat mot företagsrådgivning med fokus på att förbättra kundernas lönsamhet och kassaflöde. Bolaget erbjuder affärsnära företagsrådgivning med fokus på att leverera mätbara resultat, från fastställande av strategi till implementering och uppföljning. Capacent har nordisk närvaro och hög grad av involvering i kundernas verksamhet. Kundbasen är bred både i termer av antal kunder och representerade sektorer.

Nyckeltal

CAPACENT

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 200,4 234,4 244,3
Omsättningstillväxt 40,2% 17,0% 4,2%
Rörelseresultat MSEK 8,4 18,4 21,8
Rörelsemarginal 2,9% 7,8% 8,9%
Vinst per aktie KR 1,22 4,85 5,59
Utdelning per aktie KR 1,00 3,00 3,50
Eget kapital MSEK 104,9 117,2 124,2
Soliditet 57,1% 61,0% 62,3%
Nettoskuld MSEK 8,4 1,4 -3,1
Antal miljoner aktier 2,7 2,7 2,7

Värdering

CAPACENT

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 14,3 27,2 10,1 8,7
P/BV (x) 1,1 0,9 1,1 1,1
EV/S (x) 0,8 0,5 0,6 0,5
EV/EBITDA (x) 10,4 7,6 6,6 5,6
EV/EBIT (x) 10,9 16,8 7,3 5,9
Direktavkastning (%) 6,8 3,0 6,1 7,2