Kundanpassade IT-lösningar

Caperio

Caperio är ett IT-konsultbolag som levererar skräddarsydda lösningar och funktionstjänster till såväl privat som offentlig sektor. Det kan handla om allt från att hjälpa en kund med upphandling av datorer till att sätta upp en effektiv telefonilösning.Hjälper kunden att fokusera på sin kärnverksamhet

Caperio är ett IT-konsultbolag som levererar skräddarsydda lösningar och funktionstjänster till såväl privat som offentlig sektor. En grundläggande målbild som genomsyrar hela bolagets erbjudande är att kunderna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och släppa kringliggande uppgifter till en aktör som Caperio för att på så sätt optimera sina investeringar. Det kan handla om allt från att hjälpa en kund med upphandling av datorer till att sätta upp en effektiv telefonilösning.

Caperio har samtidigt ett tydligt fokus på att skapa en organisation där den personliga kontakten mellan leverantör och kund värderas högt och skräddarsydda lösningar är en förutsättning. Internutbildning och kompetensutveckling är centralt för att bolagets konsulter ska kunna leverera innovativa och framförallt effektiva lösningar till sina kunder. Begreppet funktionstjänst innebär ett nytt sätt att se på hur marknaden köper IT och kan närmast jämföras med "all inclusive" med överenskomna servicenivåer. Bolaget delar upp sin verksamhet i sju affärsområden vilka beskrivs översiktligt nedan:

Klient & logistik

Caperio åtar sig helhetsansvaret för sina kunders klienthantering och arbetsplatser. Bolaget svarar för behovsanalys, inköp av klienter, konfigurering, leverans och installation samt omhändertagande av äldre utrustning. Fördelarna för kunderna med Caperios erbjudande avseende klient som funktion, eller "PC som tjänst", är minimal klienthantering helt anpassad efter de verkliga behoven, ökad kontroll, lägre kostnader och maximalt fokus på kärnverksamheten.

Utskrift & dokument

Caperio erbjuder helhetslösningar för kundernas dokument- och utskriftshantering. Genom en säker, enkel och effektiv utskriftsfunktion kan en verksamhet öka sin produktivitet och samtidigt sänka kostnaderna. Bolaget arbetar uteslutande med ledande tillverkare.

Server & lagring

Inom detta område finns kompetens kring avancerade server- och lagringslösningar. Det övergripande målet är att realisera både affärsnytta och kostnadsbesparingar med hänsyn tagen till funktionalitet, säkerhet och miljöpåverkan.

Nätverk & säkerhet

Caperio tillhandahåller kompletta lösningar för kundernas nätverk och IT-säkerhet. Erbjudandet omfattar allt från analys och rådgivning till design, implementation och förvaltning av nätverk.

Telefoni

Caperio erbjuder sina kunder att svara för analys, inköp, implementering och förvaltning av telefonilösningar. Rådgivningen i samband med upphandlingarna är leverantörsoberoende.

Licens

Affärsområdet Licens erbjuder rådgivning för att uppnå kostnadseffektiv hantering av mjukvarulicenser. Licenshantering innebär ett komplext regelverk och i många fall saknar verksamheter kontroll över licenserna, vilket gör att man riskerar både juridiska och ekonomiska påföljder. Caperios erbjudande omfattar volymlicensiering, produktlicensiering och tjänster kring licenshantering. Bolaget samarbetar med tillverkare som Adobe, Microsoft, Oracle, Symantec och VMware.

Finans

Genom dotterbolaget Caperio Finance erbjuder bolaget finansieringslösningar till kunderna som alternativ till inköp av hårdvara, mjukvara och tjänster. Operationell hyra är den vanligaste formen. Caperio arbetar med remarketing vilket innebär att återlämnad hårdvara raderas på känslig information innan den säljs vidare alternativt går till miljöskrotning.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.