Kalender & Ägare

Cassandra Oil

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q2 27 jul 2017
Delårsrapport Q3 26 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 22 feb 2018
Delårsrapport Q1 26 apr 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-09-29

Huvudägare Kapital % Röster %
JP Morgan Bank Luxembourg 8,3 % 8,3 %
Societe General 7,2 % 7,2 %
Recall Capital Nordic AB 5,4 % 5,4 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 5,2 % 5,2 %
Swedbank Försäkrings 4,0 % 4,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,8 % 2,8 %
Abdhe Afram 2,5 % 2,5 %
Emle AB 1,7 % 1,7 %
Gryningskust Holdings AB 1,7 % 1,7 %
Försäkrings AB Skandia 1,4 % 1,4 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.