Förtydligande av avtal och betalningar som tidigare pressmeddelats

16:37 / 20 november 2017 Cassandra Oil Pressmeddelande

Cassandra Oil AB och Reaktor ApS meddelade den 17/11 2017 att det tidigare signerade avtalet har justerats samma dag till att omfatta två maskiner istället för en. Denna omförhandling samt en nyckelpersons sjukdom är orsaken till att den första betalningen, vilken skulle varit gjord senast den 25 oktober uppskjutits.

Som resultat av de ovannämnda förhandlingarna ser nu avtalet ut som följande i stora drag:

Cassandra kommer att leverera 2 CASO anläggningar till ett sammanlagt pris av €9 miljoner till ett Reaktor ApS/Joint venture där Cassandra Oil initialt äger 38%. Första delbetalningen om €1 miljon netto, samt betalningsgarantier för byggande av 2 CASO anläggningar, i form av Letter of Credit är avtalat att ske inom 2 månader efter avtalstecknandet den 17/11 2017.

Fortsatta betalningar kommer att ske genom löpande annuiteter under 5 år.

"Cassandras ledning har under tiden inte sett omförhandlingarna som en nackdel, utan tvärtom då vi nu säljer två maskiner istället för en. Detta ger JV-bolaget initialt en större produktionskapacitet och intjänandeförmåga än tidigare planerat och enligt investerarnas finansiella beräkningar kommer den årliga vinsten att överstiga kapitalinsatsen." säger Anders Olsson, Vd Cassandra Oil AB.

Flemming Jörgensen kommer även att närvara vid informationsträffen i Västerås den 7/12 för ytterligare beskrivning av det danska projektet och för att svara på eventuella frågor.

+------------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att |
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades |
|genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november|
|2017. |
|  |
+------------------------------------------------------------------------------+

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.