Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

22:25 / 12 januari 2018 Cassandra Oil Pressmeddelande

Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna är tecknade och betalas genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5 698 022 kronor på bolaget.

Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-23.

För ytterligare information, kontakta Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00 

+------------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att |
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades |
|genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari|
|2018.  |
|  |
+------------------------------------------------------------------------------+

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.