Aktieförvärv i IPM genomfört

16:16 / 8 februari 2018 Catella Pressmeddelande

Catella meddelade den 27 november 2017 att bolaget ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare i IPM Informed Portfolio Management B.V. ("IPM B.V.") för att säkerställa fortsatt kontroll över dess dotterbolag IPM Informed Portfolio Management AB ("IPM AB") Förvärvet var beroende av vissa villkor som nu har uppfyllts och transaktionen är genomförd.

Catellas förvärv av aktier i IPM B.V. var beroende av bl a godkännande från tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) samt från bolagsstämma i Catella AB. Dessa villkor har nu uppfyllts. Catella har därmed, genom det budförfarande som beskrevs närmare i pressmeddelandet den 27 november 2017, förvärvat ca 13 procent av aktierna i IPM B.V. Affären baseras på ett bolagsvärde i IPM AB på ca två miljarder kronor och köpeskillingen uppgick till 198,5 miljoner kronor. Tilläggsköpeskilling kommer att utgå med motsvarande 50 procent av de överlåtna aktiernas andel i IPM AB:s nettovinst för räkenskapsåret 2017. Catellas indirekta och direkta ägande i IPM AB uppgår efter transaktionen till 60,6 procent.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.