Europeisk finansgrupp

CATELLA

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna.

Nyckeltal

CATELLA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 2460,0 2515,2 2630,5
Omsättningstillväxt 22,6% 2,2% 4,6%
Rörelseresultat MSEK 362,0 394,0 413,8
Rörelsemarginal 14,7% 15,7% 15,7%
Vinst per aktie KR 2,66 2,61 2,99
Utdelning per aktie KR 1,00 1,10 1,35
Eget kapital MSEK 1943,0 1943,7 2098,0
Soliditet 30,4% 31,7% 33,4%
Nettoskuld MSEK 266,0 330,2 198,4
Antal miljoner aktier 81,8 81,8 81,8

Värdering

CATELLA

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 14,6 8,5 8,7 7,6
P/E e utsp(x) 15,9 7,4 9,4 8,2
P/BV (x) 1,1 1,0 1,0 0,9
EV/S (x) nmf nmf nmf nmf
EV/EBIT (x) nmf nmf nmf nmf
Direktavkastning (%) 3,5% 4,4% 4,9% 6,0%