Flaggningsmeddelande i Catena AB

13:36 / 21 december 2017 Catena Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556294-1715 Catena AB
Instrument Stamaktier
Innehavare Gustaf Hermelin
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 810 000
Antal rösträtter 1 810 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2017-12-18
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 810 000
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 810 000
Andel
 - aktier 4,838 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,838 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,838 % 1 810 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,838 % 1 810 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag SFU Sverige AB
 - antal rösträtter 1 810 000
 - andel av rösträtter 4,838 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 810 000
 - andel av rösträtter 4,838 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Gustaf Hermelin
 - telefon +46705600000
 - mejl gustaf@hermelin.org

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.