Kalender & Ägare

Cavotec

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 23 feb 2018
Delårsrapport Q1 4 maj 2018
Delårsrapport Q2 3 aug 2018
Delårsrapport Q3 2 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Bure Equity 20,1 % 20,1 %
Fjärde AP-fonden 9,7 % 9,7 %
Fabio Cannavale 9,3 % 9,3 %
Lars Hellman 6,6 % 6,6 %
Stefan Widegren 6,3 % 6,3 %
Michael Colaco 6,2 % 6,2 %
Catella Fonder 5,5 % 5,5 %
Fondita Fonder 4,2 % 4,2 %
Leena Essén 3,1 % 3,1 %
Otonel Popesco 2,8 % 2,8 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.