Global industrikoncern

CAVOTEC

Cavotec är en global industrikoncern som levererar kraftöverföring, distribution och kontrollteknologi som utgör länken mellan fast och mobil utrustning i hamnar och sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt automation och industri.Nyckeltal

CAVOTEC

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MEUR
212,4 215,2 226,7
Omsättningstillväxt
-1,7% 1,2% 5,7%
Rörelseresultat MEUR
-18,0 9,8 12,9
Rörelsemarginal
-8,5% 4,6% 5,7%
Vinst per aktie EUR
-0,1 0,1 0,1
Eget kapital MEUR
104,5 110,4 115,1
Soliditet
49,6% 50,0% 49,7%
Nettoskuld MEUR
19,8 21,7 18,5
Antal miljoner aktier
78,4 78,4 78,4

Värdering

CAVOTEC

2016 2017 2018e 2019e
Just P/E (x) 27,2 0,0 23,0 25,6
P/BV (x) 1,2 1,9 1,9 1,8
EV/Sales (x) 0,9 1,0 1,0 1,0
EV/EBITDA (x) 11,4 34,1 16,4 12,2
EV/EBIT (x) 16,4 23,0 22,7 17,0
Direktavkastning (%) 2,2% 0,7% 1,0% 1,6%