Cherry förenklar koncernens legala organisation och avser att ändra i obligationsvillkor

17:20 / 22 december 2017 Cherry Pressmeddelande

Styrelsen i Cherry AB (publ) - STO: CHER-B.ST - har tagit beslut om att inleda en process i syfte att förenkla koncernens juridiska struktur samt öka flexibiliteten i utestående obligationslån.    

Cherry har instruerat Nordic Trustee, agenten för Cherrys utestående obligationslån om cirka 179,9 miljoner euro med ISIN SE0008321616, att påbörja ett skriftligt förfarande i syfte att bland annat justera obligationens kovenant­struktur, möjliggöra förändringar av Cherrys legala struktur samt öka bolagets finansiella flexibilitet. Justeringarna, som avses att genomföras under första kvartalet 2018, innebär att Cherrys legala struktur kommer att ändras för att bättre överensstämma med koncernens operativa struktur. Genom detta uppnår Cherry bland annat att bolagets förvaltning förenklas.

Obligationsinnehavare med innehav motsvarande ca 73 procent har meddelat att de är positiva till de föreslagna justeringarna.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på Cherrys webbplats, www.cherry.se, och på Stamdata, www.stamdata.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 22 december 2017, klockan 17:20

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.