Cherry justerar helårsprognos

08:30 / 17 augusti 2017 Cherry Pressmeddelande

Samtliga av Cherry-koncernens affärsområden utvecklas väl samtidigt som integrationen av ComeOn! ännu inte nått full positiv effekt. Därmed justerar bolaget sin helårsprognos för 2017.

Cherry AB (publ) visar fortsatt stark utveckling inom samtliga affärsområden och växer med god lönsamhet. I samband med att bolaget i december 2016 påkallade optionen att förvärva resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd, lämnade bolaget en prognos. Cherry-koncernen tillsammans med förvärvade ComeOn, bedömdes att under 2017 generera intäkter mellan 2 600 Mkr och 2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600 Mkr.

Den snabba sammanslagningen av nätspelsverksamheterna till ComeOn! har medfört ett intensivt integrationsarbete och därmed påverkat tillväxten. Mot bakgrund av att sammanslagningen ännu inte nått en full positiv effekt på koncernens intäkter och resultat, justerar Cherry sin prognos för helåret 2017. Bolaget förväntar sig nu att koncernen under 2017 genererar intäkter om cirka 2 500 Mkr och EBITDA förväntas uppgå till cirka 480 Mkr.

Cherry offentliggör sin delårsrapport för det andra kvartalet den 24 augusti 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO +46 765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of IR & Communications, +46 708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 17 augusti 2017.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden, Nätspel via ComeOn!, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Highlight Games, samt Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.