Cherrys delårsrapport andra kvartalet 2017 - Stärkt plattform för fortsatt lönsam tillväxt

08:30 / 24 augusti 2017 Cherry Pressmeddelande

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2017
 • Koncernens intäkter ökade med 179% och uppgick till 536 Mkr (192), varav den organiska tillväxten uppgick till 37%.
 • Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 524% till 93 Mkr (15) och EBITDA-marginalen uppgick till 17,3% (7,7).
 • Periodens resultat uppgick till 15 Mkr (8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 kr (0,04) respektive 0,03 kr (0,04).
 • Förvärvet av resterande 51% av aktierna i ComeOn Malta Ltd slutfördes och ytterligare säkerställda obligationer emitterades om nominellt 134,5 miljoner euro.
 • 25% av spelutvecklingsbolaget Highlight Games förvärvades, med en option på att förvärva ytterligare 26%. Köpeskillingen för den initiala andelen uppgick till 27 Mkr.
SAMMANFATTNING JANUARI - JUNI 2017
 • Koncernens intäkter ökade med 192% och uppgick till 1 077 Mkr (369), varav den organiska tillväxten uppgick till 40%.
 • Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 334% till 176 Mkr (40) och EBITDA-marginalen uppgick till 16,3% (11,0).
 • Periodens resultat uppgick till 51 Mkr (26).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,27 kr (0,20) respektive 0,26 kr (0,20).
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Den 3 juli genomfördes en aktiesplit 1:5, oavsett serie.
 • Den 17 augusti justerade Cherry sin helårsprognos och förväntar sig nu att koncernen under 2017 genererar intäkter om cirka 2 500 Mkr och EBITDA förväntas uppgå till cirka 480 Mkr.

KOMMENTAR I KORTHET FRÅN ANDERS HOLMGREN, VD CHERRY

"Vi fortsätter vara en lönsam snabbväxare även om integrationen av ComeOn! ännu inte nått full positiv effekt. Genom att ytterligare diversifiera och konsolidera vår verksamhet stärktes vår plattform och därmed förutsättningarna för en långsiktig hävstång. Cherry visade en stark utveckling i det andra kvartalet och intäkterna ökade med 179% till 536 Mkr, varav 37% var organisk tillväxt. Vi fortsätter växa med en god lönsamhet. EBITDA ökade med 524% till 93 Mkr och EBITDA-marginalen uppgick till 17,3%.

Affärsområdena Spelutveckling och Prestationsbaserad marknadsföring sticker ut positivt samtidigt som Nätspel inte levererar helt enligt plan. Nätspel fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. Intäkterna ökade med 241% till 437 Mkr, varav 31% var organisk tillväxt. EBITDA förbättrades från 5 Mkr till 62 Mkr jämfört med samma kvartal i fjol, vilket ökade EBITDA-marginalen från 4% till 14%. Den snabba sammanslagningen av nätspelsverksamheterna till ComeOn! har medfört ett starkt fokus på integration vilket påverkade tillväxten. Vi kan också konstatera att satsningar på marknadsföring inte gett förväntad effekt. Det råder samtidigt en hög aktivitet med en mängd initiativ som både stärker och utvecklar affärsområdets organisation och erbjudande. Vår bedömning är att framtiden för ComeOn! ser ljus ut, men integrationen tar lite längre tid än planerat.

Yggdrasil hade ett mycket starkt andra kvartal och intäkterna ökade med 103% till 40 Mkr och EBITDA marginalen uppgick till 44%. Ett antal nya viktiga kundlicensavtal tecknades med nya operatörer och fler innovativa spel lanserades. Yggdrasil gick också live med sina spel på den reglerade italienska marknaden under kvartalet.

Game Lounges verksamhet inom prestationsbaserad marknadsföring fortsätter växa i snabb takt med god lönsamhet. Intäkterna ökade med 164% till 33 Mkr och EBITDA-marginalen ökade med 540% till 62%. Under det andra kvartalet ökade besökarna på samtliga marknader liksom nya deponerade kunder, trots lägre satsningar på marknadsföring än föregående kvartal. Planen att expandera verksamheten på flera nya marknader fortsätter.

Sammanfattningsvis visade andra kvartalet på en fortsatt positiv trend för Cherry och inledningen av det tredje kvartalet har varit stark. Vi har ytterligare diversifierat vår verksamhet, genom förvärvet av 25% av spelutvecklingsbolaget Highlight Games. Samtidigt visar både satsningar och antalet förvärvskandidater på en stor återstående potential. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att vidare förädla vår portfölj av investeringar, som täcker hela värdekedjan för spel."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO +46 765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of IR & Communications, +46 708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 24 augusti 2017 kl.08.30.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden, Nätspel via ComeOn!, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Highlight Games, samt Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter drygt 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.