Ledande partner för tekniska lösningar

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag som grundades 1897, verksamt på den nordiska marknaden för komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till flera typer av industrier och offentlig sektor. Bolaget erbjuder teknisk rådgivning, kundanpassade lösningar samt generellt mer tekniskt avancerade produkter.Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag med verksamhet i Norden. Via sina över 150 leverantörer tillhandahåller bolaget avancerade tekniska lösningar i form av komponenter, utrustning och material, men även rådgivning och konsultation. I vissa fall förekommer även viss förädling av den till kunden förmedlade produkten eller tjänsten. Fokus ligger på miljötekniska lösningar inom bland annat tekniska plaster, vibrationsteknik, vätsketeknik, pumpar och filterteknik. Bolagets två affärsområden Materialteknik och Process & Miljö tillhandahåller tusentals produkter till de bolag där Christian Berner Tech Trade är teknisk partner.

Bakgrund

Bolaget grundades 1897 av norrmannen Christian Berner, då som Christian Berner AB, och har sedan starten varit familjeägt av familjen Berner. Verksamheten har expanderat genom åren och huvudkontoret ligger idag i Mölnlycke. Bolaget har via sina helägda dotterbolag verksamheter i Norge, Danmark och Finland cirka 150 medarbetare över hela koncernen, merparten anställda i Sverige, utspridda på kontoren i Mölnlycke, Bromma, Härnösand, Malmö och Säffle. Bolaget avser att öka försäljningen på sina befintliga marknader inom Norden både organiskt och genom förvärv.  

Bred kundbas inom industri och offentlig sektor

Kundbasen utgörs främst av globala och lokala industriföretag men man levererar även till kunder inom stat och kommun, exempelvis har Christian Berner Tech Trade levererat bland annat UV-aggregat till Mariebergs Vattenverk och slipermattor till Trafikverket. Bolagets beroende av enskilda kunder är litet. Under 2013 uppgick försäljningen till den största enskilda kunden till ca 2 procent av nettoomsättningen och de tio största kunderna stod tillsammans för ca 12 procent av nettoomsättningen. 

Säljorganisation med teknisk kompetens

Christian Berners säljorganisation utgörs huvudsakligen av koncernens säljingenjörer och till viss del av innesäljare, totalt ca 100 säljare där de flesta har teknisk utbildning. Bolagets primära konkurrensmedel är teknisk kompetens, kunskap om kundens produktionsprocesser, förmåga att kundanpassa produkter och system samt produktkvalitet.

Under 2013 omsatte Christian Berner Tech Trade knappt 400 MSEK och bolaget har en ambition att fortsätta utvecklas och växa inom den nordiska marknaden. Drygt 60 procent av omsättningen är hänförlig till den svenska verksamheten som också är den lönsammaste, en tredjedel övriga Norden och resterande från övriga världen.

Under hösten 2014 genomfördes en kapitalanskaffning i samband med bolagets listning på Nasdaq OMX First North vilket tillförde 41,4 miljoner kronor efter emissionskostnader och som bolaget avser att använda för att öka expansionstakten, både via organisk tillväxt och nya förvärv.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.