Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

10:47 / 8 september 2017 Christian Berner Tech Trade Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
Instrument aktie
Innehavare Christian Berner Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 9 464 651
Antal rösträtter 20 714 651
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-09-06
Gränsvärde för antal aktier 50 %
Gränsvärde för rösträtter 30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 8 214 651
 - direkt innehavda rösträtter 8 214 651
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 43,8 %
 - direkt innehavda rösträtter 27,4 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 27,4 % 8 214 651
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 27,4 % 8 214 651
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Robert Ohlsson
 - telefon +46 708 32 36 62
 - mejl ro@nordadvokater.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.