Expert inom nätverk- och informationssäkerhet

Clavister

Clavister är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer nätverkssäkerhetslösningar för telekom och medelstora företag. Lösningarna bygger på egenutvecklad mjukvara.Historik

Clavister grundades under slutet av 1990-talet under namnet EnterNet i Örnsköldsvik som ett konsultbolag inom kundanpassad mjukvaruutveckling med kunder inom bland annat försvarsindustrin och offentlig sektor. Sedan dess har bolaget genomgått en strategiförändring där konsultverksamheten avyttrats och ett produktbolag med fokus på säkerhet byggts upp. Bolaget bytte under 2001 namn till Clavister. Utvecklingsområdet för säkerhet inom telekom uppvisar en stark potential där Clavister genom rätt teknologi, starka affärsallianser och en tydlig vision ser stora möjligheter. Även inom området nätverkssäkerhet för medelstora företag finns ett starkt erbjudande och en stor befintlig kundbas.

Stor potential på marknaden

Säkerhet och nätverkssäkerhet i synnerhet är områden som under de senaste åren hamnat i fokus efter att olika säkerhetsbrister uppmärksammats. Balansen mellan personlig integritet och säkerhet, mellan flexibilitet och effektivitet är bara några av de aspekter som gör området komplext. I en värld med ständigt nya teknologiska landvinningar och sätt att kommunicera krävs mer och mer avancerade och kraftfulla nätverkssäkerhetslösningar.

Det finns inga tecken på att efterfrågan på nätverkssäkerhet kommer att avta. Efterfrågan på avancerade nätverkssäkerhetslösningar inom telekom-området kommer att öka kraftigt i takt med att fjärde generationens mobiltelefoni (4G/LTE) implementeras i allt högre grad. Trafikmängderna ökar kraftigt i takt med att allt fler använder smarta enheter. 

Sammantaget är säkerhetsområdet ett av de högst prioriterade områdena hos IT-beslutsfattare idag. IT-budgetarna befinner sig i ständig tillväxt och särskilt området informationssäkerhet. Denna kan delas upp i ett antal mindre områden där den så kallade ”Next-Generation Firewall”-marknaden utgör en av mer intressanta för Clavister, speciellt mot målgruppen medelstora företagskunder.

Drivkrafterna på den marknad Clavister är verksamt kan sammanfattas genom följande punkter:

  • Nya beteendemönster – Jämfört med några år sedan ser idag användandet av digital kommunikation helt annorlunda ut. Smarta mobiltelefoner och surfplattor är i princip var persons egendom och att vara uppkopplad hela tiden har blivit något som många tar för givet. Med denna beteendeförändring kommer också höga krav på säkerhet och integritetsperspektivet hamnar i fokus.
  • Internet of Things (IoT) – Kommunikation mellan ”enheter” ökar kraftigt.  Detta faller idag under begreppet ”Internet of Things”. Fjärravlästa elmätare, uppkopplade övervakningskameror, möjlighet att fjärrstyra det smarta hemmet är bara några av applikationsmöjligheterna som idag växer fram.
  • Tillväxt i utvecklingsländer – Tillväxten för internettillgång är stor i de mer utsatta områdena på jorden. Fler människor får tillgång till Internet och det finns också forskning som tyder på att fattigdomen i världen minskat på grund av internetbaserad kommunikation.
  • Ökad konsolidering – Fler och fler företag och myndigheter överger idag sin egen IT-drift till förmån för hyrda funktioner och tjänster. Begrepp som SaaS (Software as a Service) eller molntjänster (Cloud Services) används idag alltmer frekvent.
  • Politiska drivkrafter – Uppmärksammade skandaler inom NSA gällande spioneri och Edward Snowdens avslöjanden har resulterat i att politiken även blivit inblandad när det kommer till internet och säkerheten därikring.
  • Teknologiskifte i telekomnäten – Förändringar av standarden för telekom och mobiltelefoni medför stora investeringar och säkerhet har blivit en viktig del av detta. Mobiltelefonins ökade betydelse för infrastrukturen gör att mobilnäten är allt mer utsatta för attacker.

 

Clavisters erbjudande

Bolaget arbetar enligt en tvådelad affärsmodell med försäljning mot två typer av slutkunder; dels mot telekomsegmentet med mobiloperatörer som primär målgrupp och dels mot medelstora företagskunder. Genom att fokusera på dessa två grupper nås en god balans mellan affärsmöjligheter med korta och medellånga säljcykler och något mindre ordervärden, samt långa säljcykler med stora ordervärden som följd. Mot båda kundgrupperna arbetar bolaget med en indirekt försäljningsmodell, vilket innebär att det i ledet finns någon form av mellanhand mellan Clavister och slutkund, denna hanterar allt från affärsavslut och leverans till installation och support. 

Den indirekta försäljningen sker enligt två modeller. Den ena är en mer traditionell modell som bygger på försäljning av kompletta, paketerade produkter. Den andra en så kallad OEM-modell, där bolagets teknologi säljs på licens till globala aktörer som har ett behov av nätverkssäkerhet som komponent i sina egna erbjudanden.  

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.