Kalender & Ägare

Concordia Maritime

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q2 15 aug 2017
Delårsrapport Q3 9 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 30 jan 2018
Delårsrapport Q1 24 apr 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Stena 52,2 % 72,7 %
Bengt Stillström 4,2 % 2,4 %
Avanza Pension 2,8 % 1,6 %
Stig Andersson 2,5 % 1,4 %
Fourton Oy 2,4 % 1,4 %
Traction 2,3 % 1,3 %
Morgan-Åke Åkesson 1,5 % 0,9 %
Dimensional Fund Advisors 1,2 % 0,7 %
Ann Stillström 0,8 % 0,4 %
Nordnet Pensionsförsäkring 0,7 % 0,4 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.