Nyckeltal

Concordia Maritime

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
827,4 877,4 1006,4
Omsättningstillväxt
-20,3% 6,0% 14,7%
Rörelseresultat MSEK
-624,6 -98,3 81,8
Rörelsemarginal
-75,5% -11,2% 8,1%
Vinst per aktie KR
-13,76 -2,65 1,12
Utdelning per aktie KR
- - -
Eget kapital MSEK
1221,9 1084,1 1125,8
Soliditet
41,2% 37,5% 38,8%
Nettoskuld MSEK
1169,0 1202,8 994,2
Antal miljoner aktier
47,7 47,7 47,7
2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 9,6 0,0 -4,1 9,7
P/BV (x) 0,3 0,0 0,5 0,5
EV/S (x) 1,9 0,0 2,0 1,5
EV/EBITDA (x) 6,1 0,0 13,9 5,2
EV/EBIT (x) 23,7 0,0 -17,5 18,5
Direktavkastning (%) 3,6 0,0 2,3 2,3

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.