Consilium januari - april 2017

13:05 / 19 maj 2017 Consilium Pressmeddelande

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 586,8 MSEK (571,7). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 521,7 MSEK (502,8). Orderstocken per 30 april 2017 uppgick till 870,5 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 467,1 MSEK (416,4). Nettoomsättningen ökade till 399,8 MSEK (399,5).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 119,7 MSEK (155,3). Nettoomsättningen ökade till 121,9 MSEK (103,3).

Stockholm 2017-05-19
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.