Säkerhets- och navigationsutrustning

CONSILIUM

Consilium tillverkar och marknadsför produkter inom brand- och gassäkerhet, navigation och miljösegmentet. Kunderna finns världen över och består främst av rederier, varv, tågtillverkare samt olje- och gasbolag. All produktion är centraliserad, men marknadsbolagen som sköter försäljningen finns nära kunderna.

Nyckeltal

CONSILIUM

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1432,3 1532,6 1591,4
Omsättningstillväxt
-12,8% 7,0% 3,8%
Rörelseresultat MSEK
123,6 152,0 170,3
Rörelsemarginal
8,6% 9,9% 10,7%
Vinst per aktie KR
4,26 5,95 5,97
Utdelning per aktie KR
0,00 2,00 2,20
Eget kapital MSEK
568,0 648,6 695,0
Soliditet
30,8% 34,2% 34,8%
Nettoskuld MSEK
712,5 582,1 507,0
Antal miljoner aktier
11,7 11,7 11,7