Dedicares vd Stig Engcrantz avgår

09:00 / 14 september 2017 Dedicare Pressmeddelande

Stig Engcrantz, Dedicare, avgår som VD senast 1 jan 2018.  

Efter 16 år som vd för Dedicare känner jag att det är dags att lämna över till någon annan. Under dessa år har jag ägnat all min kraft åt att leda och utveckla Dedicare till ett börsnoterat bolag med ca 500 anställda och en omsättning på ca 700 mkr, säger Stig Engcrantz

Dedicare har en stark kultur, engagerade medarbetare och en robust finansiell ställning som positionerar bolaget väl för att fortsätta leverera enligt mål och vision. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Stig för hans stora och värdefulla insats i Dedicare under alla dessa år, säger Björn Örås, styrelsens ordförande.

Dagens kommunikation är enbart relaterad till Stig Engcrantz beslut att lämna Dedicare. Vår befintliga affärsplan och våra finansiella mål kvarstår oförändrade, säger Björn Örås. 

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 09.00 (CEST).

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)  och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB (publ.)

Sankt Eriksgatan 44, 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.