Marknadsledande vårdbemanning

DEDICARE

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning. Bolaget etablerades 1996 och har idag kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor och socionomer. Bolaget har som policy att inom en timme ge besked angående bemanning. Området Norden upplever en brist på vårdpersonal, något som förväntas bestå till 2025 för såväl offentliga som privata aktörer. En personalbrist som i kombination med en allt mer åldrande befolkning i de nordiska regionerna driver marknaden inom vårdbemanning.Nyckeltal

DEDICARE

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
785,2 831,8 907,0
Omsättningstillväxt
20,8% 5,9% 9,0%
Rörelseresultat MSEK
77,5 61,7 71,6
Rörelsemarginal
9,9% 7,4% 7,9%
Vinst per aktie KR
6,64 4,96 6,04
Utdelning per aktie KR
5,00 4,50 5,00
Eget kapital MSEK
109,5 111,3 120,7
Soliditet
47,0% 44,2% 42,4%
Nettoskuld MSEK
-83,6 -77,3 -79,6
Antal miljoner aktier
9,1 9,1 9,1

Värdering

DEDICARE

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 12,4 9,2 13,6 11,2
P/BV (x) 5,4 5,1 5,5 5,1
EV/S (x) 0,9 1,0 0,6 0,6
EV/EBITDA (x) 8,0 9,3 8,5 7,3
EV/EBIT (x) 8,2 9,4 8,7 7,4
Direktavkastning (%) 11,0 8,2 6,7 7,4