Nyckeltal

Diös

2017e 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1698,9 1823,7 1868,8
Tillväxt
28,4% 7,3% 2,5%
Driftnetto MSEK
1084,4 1179,8 1219,0
Överskottsgrad
63,8% 64,7% 65,2%
Förvaltningsresultat MSEK
829,5 929,1 959,3
Vinst per aktie KR
7,54 6,99 7,17
Utdelning per aktie KR
2,90 3,20 3,30
Eget kapital MSEK
6871,7 7422,4 7956,3
Soliditet
34,6% 35,4% 36,2%
Nettoskuld MSEK
11063,4 11066,7 11138,7
Antal miljoner aktier
134,5 134,5 134,5
EPRA NAV (stam)
8132,3 8912,1 9681,0
2016 2017e 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x) 9,3 10,7 10,0 9,8
EV/Driftnetto (x) 15,5 17,0 15,6 15,2
P/E (förv.resultat.) (x) 8,3 8,9 8,0 7,7
P/NAV (x) 0,8 0,9 0,8 0,8
P/CEPS (x) 8,6 9,5 8,3 8,0
Dir. avkastning (%) 0,1 5,3 5,8 6,0

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.