Nyckeltal

Diös

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1700,0 1816,9 1909,7
Tillväxt
28,5% 6,9% 5,1%
Driftnetto MSEK
1080,0 1149,7 1235,2
Överskottsgrad
63,5% 63,3% 64,7%
Förvaltningsresultat MSEK
822,0 899,7 981,9
Vinst per aktie KR
7,65 7,15 7,30
Utdelning per aktie KR
2,90 3,20 3,50
Eget kapital MSEK
6887,0 7848,9 8400,4
Soliditet
34,9% 37,3% 38,5%
Nettoskuld MSEK
11081,0 10830,2 10862,0
Antal miljoner aktier
134,5 134,5 134,5
EPRA NAV (stam)
8084,0 9265,5 10056,2
2016 2017 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x) 9,3 10,8 10,0 9,5
EV/Driftnetto (x) 15,5 17,2 15,9 14,8
P/E (förv.resultat.) (x) 8,3 9,1 8,3 7,6
P/NAV (x) 0,8 0,9 0,8 0,7
P/CEPS (x) 8,3 10,0 8,5 7,9
Dir. avkastning (%) 0,1 0,1 5,8 6,3

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.