En nordisk förvärvsinriktad distributionskoncern inom IT-tillbehör och hemelektronik

DistIT

DistIT affärsidé är att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och datakommunikation i Baltikum och Norden. Bolaget består i dagsläget av fyra affärsdrivande dotterbolag



En av Nordens ledande distributörer inom IT-tillbehör och hemelektronik

DistIT-koncernen utgörs idag av fyra nischdistributörer inom IT-tillbehör och hemelektronik vilka är Aurora, SweDeltaco, Septon och Sominis. Bolagen har starka marknadspositioner med stabila resultat och är verksamma över hela Norden och Baltikum med en tyngdpunkt mot Sverige och Danmark. Konsoliderat riktar sig gruppens produkter till både konsument- (B2C) och företagsledet (B2B) med huvudsakliga kundgrupper inom hemelektronikhandeln, webbhandeln, installatörer, teleoperatörer, lågprisaktörer, dagligvaruhandeln och den fristående fackhandeln.

Nischbolag med starka marknadspositioner


Danska Aurora, som i sin nuvarande form grundades 1999 förvärvades av DistIT AB 2013, erbjuder en helhetslösning till butiker inom hemelektronik i olika storleksklasser. Verksamheten startades 1915 under namnet Rudolph Schmidt. Idag består sortimentet av en mix av egna och externa varumärken inom de primära fokusområdena brunvaror, vitvaror, hemmakontor och telekom. Aurora skapar även mervärde till sina kunder genom att fokusera på varumärkeshantering/uppbyggnad, effektiv logistik samt in-store excecution. Bolaget har egna säljbolag i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Merparten av försäljningen är lokaliserad till Norge, Danmark och Sverige med viss tyngdpunkt mot Sverige och Danmark. Kunderna återfinns överhängande inom Retail, Webbhandel och övrig fackhandel.

Swedeltacos verksamhet påbörjades 1992. Bolagets affärsidé är att med korta leveranstider och till konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter. Sverige är SweDeltacos viktigaste marknad men bolaget bedriver även egen verksamhet i Finland, Danmark, Norge och Baltikum med en relativt jämn fördelning mellan konsument- (B2C) och företagsleden (B2B) samt en spridning sett till kundgrupper inom dessa. SweDeltacos sortiment består i huvudsak av datortillbehör, kablar, nätverksprodukter, kringutrustning och multimediaprodukter. B2B-delen består av servrar, avancerad lagring, övervakning och nätverk. Bolaget arbetar med såväl stora välkända varumärken som sina egna varumärken DeltacoTM, StreetzTM, EpziTM och Nordic Home CultureTM. SweDeltaco har en genomarbetad strategi för sortimentet, varumärken och logistik, varav den sistnämnda bedrivs i egen regi. Fokus på kringutrustning och tillbehör, samt de egna produktgrupperna, har resulterat i att bolagets nettomarginaler är bland de bästa i branschen.

Septon förvärvades under slutet av 2016 och konsoliderades i januari 2017. Bolaget distribuerar high-end ljudprodukter och riktar sig både mot den professionella B2B-marknaden, men även till konsumenter. Bland annat är bolaget exklusiv distributör av Harman Pro, Marantz och Klipsch. Typiska kunder är AV-installatörer och tydliga exempel på möjliga slutkunder är bl.a. hockeyarenor och skolor. Via konsumentförsäljningen arbetar Septon med återförsäljare såsom Media Markt, men även via E-handel med exempelvis Dustin. Septon omsatte 2015/2016 cirka 100 MSEK och redovisade ett rörelseresultat om cirka 15 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15%. Som ett snitt har bolaget de senaste åren haft en rörelsemarginal omkring 11%.

Sominis förvärvades under Q1 2017 och konsoliderades i slutet av maj 2017. Bolaget är en ledande litauisk distributör av tillbehör och reservdelar av PC, laptops, smartphones och tablets. Produkterna säljs mestadels till återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter. Sominis omsatte cirka 100 MSEK under 2016 med ett rörelseresultat om 3,5 MSEK. Under de senaste räkenskapsåren har bolaget ökat sin omsättning med drygt 300% och uppvisat cirka 4% i rörelsemarginal i genomsnitt.

Tillväxt och förvärvsstrategi

DistIT AB har ett aktivt förvärvsfokus inom sitt definierade verksamhetsområde och söker kontinuerligt efter nischdistributörer med ett attraktivt erbjudande, god lönsamhet och ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap. Fokusområdet ligger i Norden med närområde. Hitintills har merparten av de förvärvade bolagen bibehållet en hög grad av självständighet så väl som identitet, egen ledning och organisation, varumärken, mål och strategier. De agerar samtidigt även som självständiga resultatenheter. Det finns dock ett flertal synergimöjligheter mellan dotterbolagen. Förutom att bolagen skapar en mer jämn och stabil intjäningsförmåga på koncernnivå givet sina respektive nischer finns det naturliga synergier som skalfördelar i exempelvis frakter, logistiklösningar, försäkringar, marknadsföringskostnader med mera. Utöver dessa naturliga synergier har DistIT identifierat ett flertal ytterligare områden i de senast förvärvade bolagen så som bättre inköpsvillkor inom vissa produktområden, en förbättrad geografisk närvaro, bredare produktutbud och tillgång till nya kundgrupper.

En fortsatt konsolidering i distributörsledet torde fortsätta gynna större aktörer och samtidigt ombesörja en fortsatt frekvent förvärvsmarknad. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.