En nordisk förvärvsinriktad distributionskoncern inom IT-tillbehör och hemelektronik

DistIT

DistIT affärsidé är att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och datakommunikation i Baltikum och Norden. Bolaget består i dagsläget av två affärsdrivande dotterbolagEn av Nordens ledande distributörer inom IT- och hemelektronik

DistIT-koncernen utgörs idag av två nischdistributörer inom IT-tillbehör och hemelektronik vilka är Aurora och SweDeltaco. Bolagen har starka marknadspositioner med stabila resultat och är verksamma över hela Norden och Baltikum med en tyngdpunkt mot Sverige och Danmark. Konsoliderat riktar sig gruppens produkter till både konsument- (B2C) och företagsledet (B2B) med huvudsakliga kundgrupper inom hemelektronikhandeln, webbhandeln, installatörer, teleoperatörer, lågprisaktörer, dagligvaruhandeln och den fristående fackhandeln.

Nischbolag med starka marknadspositioner

Danska Aurora, som i sin nuvarande form grundades 1999 förvärvades av DistIT AB 2013, erbjuder en helhetslösning till butiker inom hemelektronik i olika storleksklasser. Verksamheten startades 1915 under namnet Rudolph Schmidt. Idag består sortimentet av en mix av egna och externa varumärken inom de primära fokusområdena brunvaror, vitvaror, hemmakontor och telekom. Aurora skapar även mervärde till sina kunder genom att fokusera på varumärkeshantering/uppbyggnad, effektiv logistik samt in-store excecution. Bolaget har egna säljbolag i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Merparten av försäljningen är lokaliserad till Norge, Danmark och Sverige med viss tyngdpunkt mot Sverige och Danmark. Kunderna återfinns överhängande inom Retail, Webbhandel och övrig fackhandel.

Swedeltacos verksamhet påbörjades 1992. Bolagets affärsidé är att med korta leveranstider och till konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter. Sverige är SweDeltacos viktigaste marknad men bolaget bedriver även egen verksamhet i Finland, Danmark, Norge och Baltikum med en relativt jämn fördelning mellan konsument- (B2C) och företagsleden (B2B) samt en spridning sett till kundgrupper inom dessa. SweDeltacos sortiment består i huvudsak av datortillbehör, kablar, nätverksprodukter, kringutrustning och multimediaprodukter. B2B-delen består av servrar, avancerad lagring, övervakning och nätverk. Bolaget arbetar med såväl stora välkända varumärken som sina egna varumärken DeltacoTM, StreetzTM, EpziTM och Nordic Home CultureTM vilka står för knappt två tredjedelar av den totala försäljningen. SweDeltaco har en genomarbetad strategi för sortimentet, varumärken och logistik, varav den sistnämnda bedrivs i egen regi. Fokus på kringutrustning och tillbehör, samt de egna produktgrupperna, har resulterat i att bolagets nettomarginaler är bland de bästa i branschen.

Tillväxt och förvärvsstrategi

DistIT AB har ett aktivt förvärvsfokus inom sitt definierade verksamhetsområde och söker kontinuerligt efter nischdistributörer med ett attraktivt erbjudande, god lönsamhet och ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap. Fokusområdet ligger i Norden med närområde. Hitintills har merparten av de förvärvade bolagen bibehållet en hög grad av självständighet så väl som identitet, egen ledning och organisation, varumärken, mål och strategier. De agerar samtidigt även som självständiga resultatenheter. Det finns dock ett flertal synergimöjligheter mellan dotterbolagen. Förutom att bolagen skapar en mer jämn och stabil intjäningsförmåga på koncernnivå givet sina respektive nischer finns det naturliga synergier som skalfördelar i exempelvis frakter, logistiklösningar, försäkringar, marknadsföringskostnader med mera. Utöver dessa naturliga synergier har DistIT identifierat ett flertal ytterligare områden i de senast förvärvade bolagen så som bättre inköpsvillkor inom vissa produktområden, en förbättrad geografisk närvaro, bredare produktutbud och tillgång till nya kundgrupper.

En fortsatt konsolidering i distributörsledet torde fortsätta gynna större aktörer och samtidigt ombesörja en fortsatt frekvent förvärvsmarknad. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.