Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

DistIT

A Nordic acquisition-oriented distribution group in IT accessories and consumer electronics

DistIT

DistIT affärsidé är att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Baltikum och Norden. Bolaget består i dagsläget av fyra affärsdrivande dotterbolag.En av Nordens ledande distributörer inom IT-tillbehör och hemelektronik

DistIT-koncernen förvärvar, äger och utvecklar nischdistributörer inom IT och utgörs idag av fyra nischdistributörer inom IT-tillbehör och hemelektronik: Aurora, SweDeltaco, Septon och Sominis. Bolagen har starka marknadspositioner på sina respektive marknader, uppvisar stabila resultat och är verksamma över hela Norden och Baltikum med en tyngdpunkt mot Sverige och Danmark. Konsoliderat riktar sig gruppens produkter till både konsument- (B2C) och företagsledet (B2B) med huvudsakliga kundgrupper inom hemelektronikhandeln, webbhandeln, installatörer, teleoperatörer, lågprisaktörer, dagligvaruhandeln och den fristående fackhandeln.

Nischbolag med starka marknadspositioner


Danska Aurora Group, som i sin nuvarande form grundades 1999 genom sammanslagningen av danska Rudolph Schmidt, norska OSK Elektrotilbehör, svenska Ortoconnex och finska Teletarvike Järvinen. Bolaget kan spåras ända tillbaka till 1915 under namnet Rudolph Schmidt. Under 2006 förvärvades Norwegian tCom och 2010 förvärvades svenska Hanestrom och Gameo. 

Aurora Group förvärvades av DistIT 2013 och erbjuder en helhetslösning till butiker inom hemelektronik i olika storleksklasser. Idag består sortimentet av en mix av egna och externa varumärken inom de primära fokusområdena brunvaror, vitvaror, hemmakontor och telekom. Aurora skapar även mervärde till sina kunder genom att fokusera på varumärkeshantering/uppbyggnad, effektiv logistik samt in-store exekution. Bolaget har egna säljbolag i Danmark, Norge, Finland samt Sverige och distributionen sker från ett centrallager i Jönköping och ett satellitlager i Lilla Edet. Merparten av försäljningen är lokaliserad till Norge, Danmark och Sverige med viss tyngdpunkt mot Sverige och Danmark. Kunderna återfinns främst inom Retail, Webbhandel och övrig fackhandel. Typiska kunder är bland annat Clas Ohlson, Elgiganten, Dustin samt Inet och Aurora erbjuder exempelvis varumärkena B&O Play, Braun, Kingston, Philips och Razer.

Swedeltacos verksamhet påbörjades 1992. Bolagets affärsidé är att med korta leveranstider och till konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter. Sverige är SweDeltacos viktigaste marknad men bolaget bedriver även egen verksamhet i Finland, Danmark, Norge och Baltikum med en relativt jämn fördelning mellan konsument- (B2C) och företagsleden (B2B) samt en spridning sett till kundgrupper inom dessa. SweDeltacos sortiment består i huvudsak av datortillbehör, kablar, nätverksprodukter, kringutrustning och multimediaprodukter. B2B-delen består av servrar, avancerad lagring, övervakning och nätverk. Bolaget arbetar med såväl stora välkända varumärken som sina egna varumärken Deltaco™, Streetz™, Epzi™ och Nordic Home Culture™. SweDeltaco har en genomarbetad strategi för sortimentet, varumärken och logistik, varav den sistnämnda bedrivs i egen regi. 2014 förvärvades UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör inom vitvaror och hemelektronik. Under 2017 förvärvades svenska Winther Wireless, en ledande nischdistributör inom trådlösa nätverksanslutningar.

Septon förvärvades under slutet av 2016 och konsoliderades i januari 2017. Bolaget distribuerar high-end ljudprodukter och riktar sig både mot den professionella B2B-marknaden, men även till konsumenter. Bland annat är bolaget exklusiv distributör av Harman Pro, Marantz och Klipsch. Typiska kunder är AV-installatörer och tydliga exempel på möjliga slutkunder är bl.a. hockeyarenor och skolor. Via konsumentförsäljningen arbetar Septon med återförsäljare såsom Media Markt, men även via E-handel med exempelvis Dustin.

Sominis förvärvades under Q1 2017 och konsoliderades i slutet av maj 2017. Bolaget är en ledande litauisk distributör av tillbehör och reservdelar av PC, laptops, smartphones och tablets. Produkterna säljs mestadels till återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter.

Tillväxt och förvärvsstrategi

DistIT AB har ett aktivt förvärvsfokus inom sitt definierade verksamhetsområde och söker kontinuerligt efter nischdistributörer med ett attraktivt erbjudande, god lönsamhet och ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap. Fokusområdet ligger i Norden med närområde. Hitintills har merparten av de förvärvade bolagen bibehållet en hög grad av självständighet så väl som identitet, egen ledning och organisation, varumärken, mål och strategier. De agerar samtidigt även som självständiga resultatenheter. Det finns dock ett flertal synergimöjligheter mellan dotterbolagen. Förutom att bolagen skapar en mer jämn och stabil intjäningsförmåga på koncernnivå givet sina respektive nischer finns det naturliga synergier som skalfördelar i exempelvis frakter, logistiklösningar, försäkringar, marknadsföringskostnader med mera. Utöver dessa naturliga synergier har DistIT identifierat ett flertal ytterligare områden i de senast förvärvade bolagen så som bättre inköpsvillkor inom vissa produktområden, en förbättrad geografisk närvaro, bredare produktutbud och tillgång till nya kundgrupper. En fortsatt konsolidering i distributörsledet torde fortsätta gynna större aktörer och samtidigt ombesörja en fortsatt frekvent förvärvsmarknad.