En nordisk förvärvsinriktad distributionskoncern inom IT-tillbehör och hemelektronik

DISTIT

DistIT affärsidé är att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Baltikum och Norden. Bolaget består i dagsläget av fyra affärsdrivande dotterbolag.Nyckeltal

DISTIT

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1780,6 2146,6 2246,9
Omsättningstillväxt
15,5% 20,6% 4,7%
Rörelseresultat MSEK
59,1 68,6 89,0
Rörelsemarginal
3,3% 3,2% 4,0%
Vinst per aktie KR
2,97 3,87 5,05
Utdelning per aktie KR
0,00 1,95 2,05
Eget kapital MSEK
354,6 407,6 445,7
Soliditet
32,0% 34,6% 35,7%
Nettoskuld MSEK
227,9 229,4 215,6
Antal miljoner aktier
12,3 12,3 12,3