En nordisk förvärvsinriktad distributionskoncern inom IT-tillbehör och hemelektronik

DISTIT

DistIT affärsidé är att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Baltikum och Norden. Bolaget består i dagsläget av fyra affärsdrivande dotterbolag.

Nyckeltal

DISTIT

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 1780,6 2146,6 2246,9
Omsättningstillväxt 15,5% 20,6% 4,7%
Rörelseresultat MSEK 59,1 68,6 89,0
Rörelsemarginal 3,3% 3,2% 4,0%
Vinst per aktie KR 2,97 3,87 5,05
Utdelning per aktie KR 0,00 1,95 2,05
Eget kapital MSEK 354,6 407,6 445,7
Soliditet 32,0% 34,6% 35,7%
Nettoskuld MSEK 227,9 229,4 215,6
Antal miljoner aktier 12,3 12,3 12,3

Värdering

DISTIT

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 19,7 13,8 8,8 6,8
P/BV (x) 1,7 1,4 1,0 0,9
EV/S (x) 0,5 0,4 0,3 0,3
EV/EBITDA (x) 11,2 10,0 8,2 6,4
EV/EBIT (x) 13,7 12,0 9,4 7,1
Direktavkastning (%) 5,6 0,0 5,7 6,0