Investeringar i Östeuropa

East Capital Explorer

East Capital Explorer är ett investmentbolag som i huvudsak investerar i Östeuropa såväl direkt som indirekt. Grundfilosofin i East Capital Explorers investeringsstrategi är att Östeuropa är en spännande region med stor potential och fondinvesteringar står för den största delen av substansvärdetDirekta och indirekta investeringar

East Capital Explorer är ett investmentbolag som i huvudsak investerar i Östeuropa såväl direkt som indirekt, via East Capitals private equity- och alternativa investeringsfonder. Fonderna möjliggör exponering mot såväl svårhandlade noterade innehav som onoterade innehav.  Denna typ av fonder är inte lätta att nå för gemene man och omfattar ofta långa inlåsningsperioder samt höga minimiinsättningar. Tack vare att East Capital Explorer är börsnoterat får investerarna en möjlighet att få exponering mot regionen med mindre belopp samt fördelen att köpa och sälja dagligen vid behov.

Fondbolaget East Capital förvaltar investeringarna och bidrar därmed med stor erfarenhet, kompetens och nätverk som skapats under de tio senaste åren i egenskap av att vara en av de mest välkända investerarna i Östeuropa. I början av varje månad redovisar bolaget det aktuella substansvärdet (även känt som NAV).

Diversifierad portfölj

Grundfilosofin i East Capital Explorers investeringsstrategi är att Östeuropa är en spännande region med stor potential som över tiden alltmer kommer att likna Västeuropa. Anpassningen till EU och en starkt växande inhemsk efterfrågan kommer sannolikt att leda till långvarig tillväxt. East Capital Explorer investerar aktivt och väljer med omsorg de sektorer som väntas gynnas mest av tillväxten i Östeuropa. I dagsläget utgörs dessa av kraft-, finans-, bostads- och konsumtionsbranschen.

Efter urvalet av branscher ser East Capital Explorer till att bygga en diversifierad portfölj där investeringarna delas upp mellan flera olika bolag och länder, vilket smidigt uppnås via fonderna. I de fall East Capital Explorer gör direktinvesteringar sker ofta ett nära samarbete med innehaven, exempelvis i form av styrelseplatser. Investeringshorisonten uppgår ofta till flera år och ett viktigt led i värdeskapandet kan exempelvis vara att särnotera innehavet på en större västeuropeisk börs eller att hitta en strategisk köpare till det.

Stor del Private Equity

East Capital Explorer arbetar med att skifta portföljens fokus från främst fondinvesteringar till Private Equity och fastigheter som i framtiden ska stå för allt större delar av portföljen. De största innehaven av direktinvesteringarna består av ryska modekedjan Melon Fashion Group och estländska Kabel-TV-operatören Starman. Utöver dessa finns även innehav inom bygg, fastigheter och bank. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.