Supply Chain Management

ELANDERS

Elanders är en global leverantör av integrerade lösningar inom områdena supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen har verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är framför allt tillverkare av fordon, konsumentelektronik eller vitvaror.Nyckeltal

ELANDERS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
9342,0 9896,4 10185,7
Omsättningstillväxt
48,6% 5,9% 2,9%
Rörelseresultat MSEK
309,0 388,0 514,7
Rörelsemarginal
3,3% 3,9% 5,1%
Vinst per aktie KR
4,67 5,63 7,95
Utdelning per aktie KR
3,60 3,80 4,00
Eget kapital MSEK
2453,0 2596,5 2743,2
Soliditet
33,1% 33,3% 34,5%
Nettoskuld MSEK
2665,0 2645,2 2460,7
Antal miljoner aktier
35,4 35,3 35,3