BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2017

08:30 / 7 februari 2018 Electra Gruppen Pressmeddelande

Electra Gruppen AB
Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2017

Försäljningsökningar både i kvartalet och på helåret 2017

 -- Förbättrade marginaler i Retailsegmentet både i kvartalet och för helåret
 -- Electras digitaliseringserbjudanden utvecklas och attraherar marknaden
   alltmer
 -- 28 nya butiker ansluta till våra kedjekoncept under året
 -- Resultatet i perioden belastat med 1,1 MSEK avseende reserverade
   kundförluster

​OKTOBER - DECEMBER 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 587,7 (575,9) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 15,0 (15,9) MSEK.
 -- Resultat efter skatt uppgick till 11,8 (12,6) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 2,26 (2,44) SEK.
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 (-36,1) MSEK.

JANUARI – DECEMBER 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 747,1 (1 727,3) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 31,3 (32,0) MSEK.
 -- Resultat efter skatt uppgick till 25,4 (26,5) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 4,89 (5,09) SEK.
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,5 (62,0) MSEK.
 -- Eget kapital per aktie uppgick till 39,06 (38,29) SEK.
 -- Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 4,25 (4,25) kronor per aktie

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL                      Q4   Q4  Helår  Helår
UTVECKLING (MSEK)                 2017  2016   2017   2016
                                        
Nettoomsättning                  587,7 575,9 1 747,1 1 727,3
Rörelseresultat                  15,0  15,9   31,3   32,0
Resultat efter finansiella poster         15,2  16,4   32,6   34,0
Resultat efter skatt                11,8  12,6   25,4   26,5
Rörelsemarginal (%)                 2,6  2,8   1,8   1,9
Soliditet(%)                    33,6  38,6   33,6   38,6
Eget kapital per aktie (SEK)           39,06 38,29  39,06  38,29
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)     2,26  2,44   4,89   5,09
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)     2,24  2,42   4,87   5,08
Aktier vid periodens utgång            5 201 5 201  5 201  5 201
(tusental)                                   
Aktier efter utspädning vid periodens utgång   5 273 5 251  5 273  5 251
 (tusental)                                   
     Anneli Sjöstedt, CEO, 070-52 584 59
     Johan Jaensson, CFO, 072-58 501 22

Visa som PDF

Visa original från GlobeNewswire

GlobeNewswire

Denna information skickades av GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.