Lokal hemelektronik och logistik

ELECTRA GRUPPEN

Electra Gruppen är en nordisk leverantör av varor och tjänster primärt till hemelektronikbranschen. Bolaget utvecklar och driver koncept för fristående entreprenörer så som Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image men står även för varuförsörjningen till ett flertal externa kunder samt tillhandahåller tjänster inom IT och tredjepartslogistik.

Nyckeltal

ELECTRA GRUPPEN

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 1747,1 1816,6 1876,0
Omsättningstillväxt 1,1% 4,0% 3,3%
Rörelseresultat MSEK 31,3 28,8 33,0
Rörelsemarginal 1,8% 1,6% 1,8%
Vinst per aktie KR 4,90 4,46 5,11
Utdelning per aktie KR 4,25 4,25 4,50
Eget kapital MSEK 203,1 206,6 209,7
Soliditet 33,6% 34,2% 33,8%
Nettoskuld MSEK 12,2 -30,5 -34,5
Antal miljoner aktier 5,2 5,2 5,2

Värdering

ELECTRA GRUPPEN

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 12,9 12,4 11,9 10,4
P/BV (x) 1,7 1,6 1,3 1,3
EV/S (x) 0,2 0,2 0,1 0,1
EV/EBITDA (x) 10,5 9,6 7,8 6,8
EV/EBIT (x) 11,5 10,5 8,5 7,3
Direktavkastning (%) 6,5% 7,0% 8,0% 8,5%