Eldistribution och elhandel

Elverket Vallentuna

Elverket är den sammanfattande benämningen på Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag. Koncernens verksamhet består av dels en elhandelsdel; Elverket Vallentuna El AB, vilken står för omkring tre fjärdedelar av koncernens omsättning, en Entreprenadsdel; Elverket Entreprenad AB, samt en nätdel; Elverket Vallentuna AB.Lokalt elbolag

Elverket Vallentuna säljer el på den fria elmarknaden till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Elverket, som liten fristående uppstickare, utmanar elmarknaden och de stora eljättarna med mottot att "Vårt personliga engagemang skapar långsiktigt värde."

Elnät

Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet i Vallentuna kommun. Genom lokal närvaro och hög servicenivå ger elnätsverksamheten boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans. Antalet kunder är knappt 14 000 stycken.

Elnätsverksamheten skall genom effektivitet, den lokala närvaron och en hög servicenivå ge boende och företag i Vallentuna kommun trygg elleverans till ett pris som upplevs som rimligt i förhållande till vad andra elnätsföretag presterar. Investeringar i den senaste tekniken är en viktig framgångsfaktor för att effektivisera verksamheten, skapa kundnöjdhet och erbjuda mervärden. Ett exempel på detta är ett smart värmestyrningssystem som själv köper in el när den är som billigast.

Elhandelsbolaget Elverket Vallentuna El AB säljer el till konsumenter över hela Sverige och verkar sedan 1996 på en avreglerad och konkurrensutsatt marknad. Bolagets mål är att erbjuda kundanpassade lösningar till konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera elprisrisker och valutarisker.

Bolaget arbetar efter en prognosmodell med vilken volymer och elpriser förutses i den utsträckning som är möjligt. Handeln kompletteras därefter med prissäkringar och andra verktyg för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser mot slutkunder och samtidigt nå ett överskott i handelsverksamheten. Verksamheten bygger alltså i grunden på att utnyttja kunskap kring kundernas konsumtion och elprismarknaden som i sin tur påverkas av en rad externa faktorer såsom nya regleringar och inte minst väder, för att slutligen skapa ett överskott i handeln.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.