Den personliga konsulten

EMPIR GROUP

Empir Group, tidigare MSC Group, är en koncern med ett tjugotal självständiga bolag som bedriver verksamhet inom IT. Koncernen har en rikstäckande organisation, stark lokal närvaro med självständiga kontor som levererar tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser samt paketerade applikationserbjudanden. Empirs största kundgrupp finns i dagsläget inom offentlig sektor.

Nyckeltal

EMPIR GROUP

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 218,8 261,2 275,6
Omsättningstillväxt 39,8% 19,4% 5,5%
Rörelseresultat MSEK 2,4 7,9 9,8
Rörelsemarginal 1,1% 3,0% 3,6%
Vinst per aktie KR 1,36 1,83 2,26
Utdelning per aktie KR 0,00 0,60 0,60
Eget kapital MSEK 108,5 126,8 135,6
Soliditet 57,4% 59,3% 59,5%
Nettoskuld MSEK -13,4 -21,8 -27,5
Antal miljoner aktier 3,4 3,9 3,9

Värdering

EMPIR GROUP

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 26,5 14,0 11,4
P/BV (x) 1,5 1,1 0,8 0,7
EV/S (x) 0,5 0,5 0,3 0,3
EV/EBITDA (x) 46,7 51,2 7,6 5,8
EV/EBIT (x) 119,1 0,0 10,0 7,4
Direktavkastning (%) 0,0 0,0 2,3% 2,3%