Teknikkonsult med bred kompetens

Eurocon

Eurocon är en teknikkonsult med fokus på att hjälpa kunder öka effektiviteten och lönsamheten i nya och befintliga anläggningar och projekt. Eurocon startades av sju ingenjörer år 1990 och har sedan dess vuxit till en koncern med över 200 medarbetare och med en stark ställning på de orter där bolaget är etablerat.Tjänster inom flera ingenjörsdiscipliner

Eurocon är en teknikkonsult med fokus på att hjälpa kunder öka effektiviteten och lönsamheten i nya och befintliga anläggningar och projekt. Eurocon startades av sju ingenjörer år 1990 och har sedan dess vuxit till en koncern med över 200 medarbetare och med en stark ställning på de orter där bolaget är etablerat. Idag arbetar man främst mot större industrikunder inom branscherna skog, energi, gruv, kemi och verkstad.

Etablerade kontor finns i Kiruna, Härnösand, Sundsvall, Karlshamn, Karlstad och Örnsköldsvik där huvudkontoret ligger idag. Under första halvåret 2012 etablerades även ett kontor i Stockholm, och genom intressebolag bedriver Eurocon även verksamhet i Storuman, Kanada och Tyskland. Visionen är att vara en ledande leverantör av tekniska konsulttjänster till kunder inom de geografiska områden där bolaget verkar.

Teknisk konsultation och effektiv informationshantering

Eurocon erbjuder konsulttjänster med djup branschkännedom som omfattar hela livscykeln för kundens investering, från förstudie till genomförande och underhåll. Kunderna utgörs nästan uteslutande av större industribolag och kommuner, båda med låg andel fastprisuppdrag. Ungefär hälften av bolagets omsättning kommer från pappers- och massaindustrin. Utöver tekniska konsulttjänster, vilka står för över 90% av bolagets verksamhet, erbjuder Eurocon även ett antal egenutvecklade verktyg och system för effektiv informationshantering som också används i den egna konsultverksamheten.

Produktverksamheten utgörs främst av SiteBase, ett projekteringsverktyg för informationhantering som utvecklas och marknadsförs genom dotterbolaget Eurocon Sitebase AB, samt MOPS (Mill Information and Optimization) som är utvecklat för pappers- och massaindustrin av intressebolaget Eurocon MOPSsys AB.

Lönsam tillväxt

Som teknikkonsult utgörs bolagets främsta tillgång av dess medarbetare, och bland riskerna hör svårigheten att rekrytera och behålla kompetent personal i takt med att bolaget växer. Eurocons målsättning är att behålla det lilla bolagets korta beslutsvägar och nära kontakter med det stora bolagets kapacitet.

Utdelningspolicyn ger utrymme för att halva resultatet efter skatt skall delas ut till aktieägarna med hänsyn till bolagets kapitalbehov för fortsatt expansion. Målsättningen är att fördubbla omsättningen över en rullande femårsperiod genom organiska tillväxt och förvärv, samtidigt som rörelsemarginalen över en konjunkturcykel skall överstiga 10%.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.