Teknikkonsult med bred kompetens

EUROCON

Eurocon är en teknikkonsult som erbjuder ingenjörstjänster, inom branscherna skog, energi, kemi, gruva, verkstad samt livs- och läkemedel. Detta är branscher där Eurocon förfogar över både hög kompetens och starka nätverk. Visionen är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare som vill bygga och optimera för en hållbar framtid.Nyckeltal

EUROCON

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
236,5 264,5 284,3
Omsättningstillväxt
10,4% 11,8% 7,5%
Rörelseresultat MSEK
25,8 29,6 32,0
Rörelsemarginal
10,9% 11,2% 11,2%
Vinst per aktie KR
0,49 0,63 0,57
Utdelning per aktie KR
0,35 0,40 0,45
Eget kapital MSEK
78,2 90,7 98,6
Soliditet
50,8% 54,6% 55,6%
Nettoskuld MSEK
-1,4 -21,1 -21,9
Antal miljoner aktier
43,6 43,6 43,6

Värdering

EUROCON

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 13,8 14,4 10,8 11,9
P/BV (x) 3,3 4,0 3,3 3,0
EV/S (x) 0,9 1,3 1,0 1,0
EV/EBITDA (x) 7,7 11,2 8,3 7,7
EV/EBIT (x) 8,9 12,7 9,3 8,6
Direktavkastning (%) 6,0% 4,9% 5,9% 6,6%