Kalender & Ägare

eWork

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2018
Delårsrapport Q1 24 apr 2018
Delårsrapport Q2 19 jul 2018
Delårsrapport Q3 19 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Staffan Salén 26,6 % 26,6 %
Avanza Pension 18,1 % 18,1 %
Investment AB Öresund 10,6 % 10,6 %
Veralda Investment Ltd 4,7 % 4,7 %
Katarina Salén 2,7 % 2,7 %
Patrik Salén 2,3 % 2,3 %
Jan Pettersson 2,1 % 2,1 %
Erik Åfors 1,6 % 1,6 %
Claes Ruthberg 1,3 % 1,3 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1,2 % 1,2 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.