Nyckeltal

FastPartner

2017e 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1350,2 1525,8 1563,3
Tillväxt
6,2% 13,0% 2,5%
Driftnetto MSEK
915,9 1048,5 1077,6
Överskottsgrad
67,8% 68,7% 68,9%
Förvaltningsresultat MSEK
682,8 792,4 818,5
Vinst per aktie KR
17,91 10,25 10,59
Utdelning per aktie KR
4,25 4,50 4,75
Eget kapital MSEK
7105,8 7429,7 7758,9
Soliditet
35,3% 36,3% 37,1%
Nettoskuld MSEK
11145,4 10874,4 10923,0
Antal miljoner aktier
60,3 60,3 60,3
EPRA NAV (stam)
8452,8 8776,7 9105,9
2016 2017e 2018e 2019e
P/E (förv.resultat.) (x)* 13,2 13,6 13,1 11,2
P/BV (x)* 1,3 1,3 0,2 0,2
P/NAVPS (x) 1,0 1,0 1,0 0,9
EV/Hyresintäkter (x) 13,8 14,5 12,7 12,4
EV/Driftnetto (x) 20,5 21,4 18,5 18,0
Dir. avkastning (%) 2,9 3,0 3,2 3,4

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.