Nyckeltal

FastPartner

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1349,0 1464,8 1525,7
Tillväxt
6,2% 8,6% 4,2%
Driftnetto MSEK
936,0 995,2 1044,5
Överskottsgrad
69,4% 67,9% 68,5%
Förvaltningsresultat MSEK
698,9 740,7 788,2
Vinst per aktie KR
24,59 20,31 10,20
Utdelning per aktie KR
4,30 4,50 4,75
Eget kapital MSEK
7606,9 8543,5 8849,0
Soliditet
36,3% 38,8% 39,5%
Nettoskuld MSEK
10977,9 10217,5 10308,8
Antal miljoner aktier
60,3 60,3 60,3
EPRA NAV (stam)
8140,5 9146,3 9451,8
2016 2017 2018e 2019e
P/E (förv.resultat.) (x)* 13,2 13,4 14,6 13,8
P/BV (x)*