Nyckeltal

FastPartner

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1349,0 1504,8 1550,9
Tillväxt
6,2% 11,5% 3,1%
Driftnetto MSEK
936,0 1027,4 1064,6
Överskottsgrad
69,4% 68,3% 68,6%
Förvaltningsresultat MSEK
698,9 754,8 798,9
Vinst per aktie KR
24,59 17,03 10,33
Utdelning per aktie KR
4,30 4,50 4,75
Eget kapital MSEK
7606,9 8336,9 8650,7
Soliditet
36,3% 38,5% 39,2%
Nettoskuld MSEK
10977,9 10351,8 10442,5
Antal miljoner aktier
60,3 60,3 60,3
EPRA NAV (stam)
8140,5 8870,5 9184,3
2016 2017 2018e 2019e
P/E (förv.resultat.) (x)* 13,2 13,4 12,9 11,9
P/BV (x)* 1,3 1,3 0,2 0,2
P/NAVPS (x)