Förvaltning av kommersiella fastigheter

FASTPARTNER

FastPartner äger, förvaltar och utvecklar framför allt kommersiella fastigheter. Beståndet består i huvudsak av lager- och produktionsfastigheter, men även av kontor och butikslokaler. Bolaget har som uttalad strategi att investera på lång sikt men ska ändå kunna fatta snabba beslut vid behov.

Nyckeltal

FASTPARTNER

SEKm 2017 2018 2019
Rental Income 1349 1460 1563
Rental growth (%) 6,2 8,2 7
Net operating income 936 996 1082
NOI margin (%) 69,4 68,2 69,2
CEPS Adj 3,15 3,42 3,86
CEPS Adj. growth (%) 5,5 8,7 12,8
DPS 1,43 1,6 1,7
EPRA NAVPS 50,2 60,04 64,79
EPS 7,81 6,52 3,39
EPS Adj 8,02 6,73 3,6
P/CEPS Adj. (x) 15,5 15,4 13,7
P/E Adj. (x) 6,1 7,8 14,6
P/EPRANAV (x) 0,97 0,88 0,81
Implicit yield (%) 4,5 4,4 4,7
div.yield (%) 2,9 3 3,2
LTV (%) 54,6 51,5 50,5