Kalender & Ägare

Formpipe

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 14 feb 2018
Delårsrapport Q1 24 apr 2018
Delårsrapport Q2 13 jul 2018
Delårsrapport Q3 23 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Martin Gren (Grenspecialisten) 10,4 % 10,4 %
Swedbank Robur Fonder 5,9 % 5,9 %
Humle Fonder 5,9 % 5,9 %
Martin Bjäringer 5,8 % 5,8 %
Avanza Pension 5,4 % 5,4 %
Thomas Wernhoff 5,0 % 5,0 %
Handelsbanken Fonder 4,9 % 4,9 %
Andra AP-fonden 4,5 % 4,5 %
Carnegie Fonder 3,9 % 3,9 %
SEB Fonder 2,5 % 2,5 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.